WYKUS   2017

     29 wrzesnia w partyzanckim lesie nieopodal Starachowic odbyło się XVI spotkanie dzieci i młodzieży poświęcone żołnierzom Oddziałów ’ Ponurego ” i ’ Nurta”.

w miejscu uroczystości przy małej kapliczce, gdzie podczas II wojny stacjonowały oddziały żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, w piątkowe dopołudnie wspominaliśmy bohaterstwo żołnierzy poległych w obronie suwerenności Polski.

W tym roku uroczystość miała charakter szczególny; żegnaliśmy bowiem niedawno zmarłego żołnierza i harcerza, komendanta druha Stefana Derlatkę ps.” Daniel”.

Pamięć żyjących i zmarłych żołnierzyAK została uczczona wspólną modlitwą a także apelem przygotowanym przez uczniów naszego Ośrodka a także uczniow

szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi. Zaprezentowany program dotykał historii tej dalszej i tej bliiższej. Uczestnicy spotkania oddali hołd poległym składając wiązanki kwiatów i zapalając znicze.

zgodnie z tradycją spotkań po zakończonych oficjalnych uroczystościach na wszystkich czekał gorący poczęstunek przygotowany przez uczniów SOSW Starachowice.