„XVIII Wrześniowe Spotkania Dzieci i Młodzieży na Wykusie”

W dniu 30 września 2019 r. odbyły się kolejne XVIII „Wrześniowe Spotkania Dzieci i Młodzieży na Wykusie”. Jak co roku spotkania na wykusowej polanie przyciągają wszystkich, którzy chcą oddać hołd zasłużonym partyzantom Armii Krajowej, którzy walczyli w obronie Ojczyzny.

Wszystkich przybyłych gości powitała Przewodnicząca Rady Powiatu, jednocześnie Dyrektor szkoły podstawowej im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej Pani Bożena Wrona, która zaproponowała uczczenie minutą ciszy wszystkich, którzy zginęli w walce o Polskość. O. Zachariasz z Opactwa Cystersów w Wąchocku odmówił modlitwę w intencji poległych partyzantów AK. Tradycyjnie inicjatorami i organizatorami „Wrześniowych Spotkań…” są Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Starachowicach i Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi, w których od zawsze głęboko zakorzeniona jest tradycja kultywowania  wychowania w duchu patriotycznych postaw wśród młodzieży i szerzenie tych Idei w środowisku lokalnym. Jak co roku również młodzież z tych placówek przygotowała występy artystyczne – w tym roku były to pieśni patriotyczne takie jak m.in. „Weteranom oddziału Ponurego”, „Idą leśni”, „Na pierwszy rozkaz”, „Nie pamiętasz…”, „Więc szumcie nam jodły piosenkę”. Wszyscy zgromadzeni przy kapliczce na Wykusie wysłuchali z ogromnym zaciekawieniem gawędy druhny Anny Skibińskiej, która z niesamowitym oddaniem i pasją opowiadała o zdolnościach przywódczych i niezwykłym kunszcie planowania walki partyzanckiej majora Jana Piwnika „Ponurego”.

Wśród przybyłych gości znaleźli się w bieżącym roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Starachowicach, Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy nr 2 w Skarżysku – Kamiennej, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Skarżysku – Kamiennej, Szkoły Podstawowe z Parszowa i Wąchocka. Niezmiennie od lat wśród przybyłych na Wykus był pan Jacek Banaczkowski – syn Stefana Banaczkowskiego ps. „Czortek” z Wielkiej Wsi, partyzanta oddziału majora Ponurego.

Jak co roku na wszystkich zaproszonych gości tradycyjnie czekał ciepły poczęstunek przygotowany przez uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starachowicach.