Osoby niepełnosprawne zaprezentowały swoje aktorskie talenty- także przedstawiciele naszego ośrodka  z klas przysposabiających do pracy pod kierunkiem  pani Beaty Żurowskiej i pani Moniki Jurkowskiej.
Okazją do wspólnego spotkania integracyjnego były X Spotkania Teatralne Osób Niepełnosprawnych, które odbyły się dnia 6 listopada 2019r. w Kałkowie-Godowie.