,,Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT”

To już szósty raz…

W Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym odbył się konkurs matematyczno-przyrodniczy, pod hasłem ,,Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT”. Adresowany był do uczniów Szkoły Branżowej.

Celem konkursu była popularyzacja wiedzy ekologicznej, rozbudzanie troski o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi oraz rozwijanie zainteresowań problematyką ochrony środowiska. Uczniowie zmagali się    z testem z wiedzy ekologicznej. Rozwiązywali krzyżówki, wykreślanki, rebusy o treści matematyczno-przyrodniczej.

Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie klasy I Szkoły Branżowej.

Nagrodą był kosz pełen słodkich niespodzianek.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy do kolejnych edycji konkursu.