25 lutego w naszej szkole odbyła się już VII edycja szkolnego konkursu ekologiczno-matematycznego pod hasłem ,,Z ekologią za Pan Brat”. Adresowany był do wszystkich uczniów naszego Ośrodka. Turniej obejmował konkurencje wiedzy przyrodniczo-ekologicznej  i konkurencje matematyczne. Głównym celem konkursu było kształtowanie postaw proekologicznych, rozwijanie zainteresowań problematyką ochrony środowiska.Uczniowie zmagali się    z testem z wiedzy ekologicznej. Rozwiązywali krzyżówki, wykreślanki, zadania o treści matematyczno-przyrodniczej.W konkursie brały udział drużyny reprezentujące klasy: VII Sz. P. , VIII Sz. P. , I-III Sz. B., I-II Sz. B.

Zwyciężyła drużyna kl.I-III Szkoły Branżowej w składzie: Sylwester Kozłowski i Dawid Milde. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

Organizatorami konkursu były: M. Jurkowska, A. Sokół , A. Michnowska.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy do kolejnych edycji konkursu.