W dniu 17 maja br. uczniowie szkoły branżowej oraz klasy 7 i 8 szkoły podstawowej wzięli udział w XV  warsztatach archeologicznych „Żelazne Korzenie” na terenie „ARCHEOPARKU” Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Była to dla nas żywa lekcja historii, z której mogliśmy dowiedzieć się m.in.:

Kto mógł służyć w rzymskich legionach? Jak wyglądały: życie i praca starożytnych hutników żelaza w Górach Świętokrzyskich? Kim byli ludzie zamieszkujący ziemie polskie 2000 lat temu? Jakimi rzemiosłami trudnili się dawni mieszkańcy naszego kraju? Jaki los mógł spotkać niewolnika w starożytnym Rzymie? Czy plemiona barbarzyńskie zamieszkujące ziemie polskie przyczyniły się do upadku Rzymskiego Imperium?

„Żelazne Korzenie” mają za zadanie przybliżyć wiedzę o umiejętnościach i  życiu codziennym ludności zamieszkującej dolinę rzeki Kamiennej w okresie wpływów rzymskich.  Każdy z uczestników warsztatów miał szansę na wykazanie swej sprawności w strzelaniu z łuku czy posługiwaniu się tarczą i mieczem.

W ramach projektu „Żelazne Korzenie” odbył się również finał  XV konkursu papieskiego pt.  „ Święty Jan Paweł II – syn oficera Wojska Polskiego”- wychowanie do patriotyzmu, wychowanie  do świętości. Laureatami z naszej placówki zostali: Natalia Lis, Katarzyna Szczepaniak (op. Anna Dominik) oraz Dawid Roesler, Jakub Grzechnik ( op. Anna Wiśnios). Gratulujemy!