SZKOLNY ZESTAW

PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKÓŁ

W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

W STARACHOWICACH

Rok szkolny 2014/2015.

Szkoła Podstawowa Specjalna – klasa I-III

L.p.

Przedmiot

Tytuł programu

Klasa

Autor (autorzy)

Numer w Szkolnym zestawie programów

Nauczania

1.

Edukacja wczesnoszkolna

Program nauczania dla I etapu edukacji – edukacji wczesnoszkolnej „Szkoła na miarę”

I-III

Teresa Janicka-Panek

SP-01/I-III/12

2.

Język angielski

Język angielski w nauczania wczesnoszkolnym. I etap edukacyjny, kl.1-3.

I-III

Mariola Bogucka

SP-02/I-III/12

3.

Religia

Program  nauczania religii „Jesteśmy dziećmi Bożymi”

I-III

Ks.Stanisław Łabendowicz

SP-03/I-III/12

 

 

 

Szkoła Podstawowa Specjalna – klasa IV-VI

L.p.

Przedmiot

Tytuł programu

Klasa

Autor (autorzy)

Numer w Szkolnym zestawie programów

nauczania

1.

Język polski

Program nauczania dla klas IV-VI szkoły podstawowej – język polski

IV-VI

Aleksander Rawicz

SP-01/IV-VI/12

2.

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV-VI

IV-VI

Dorota Wosińska

SP-02/IV-VI/12

3

Muzyka

Odkrywamy na nowo. Program nauczania w klasach 4-6 szkoły podstawowej

IV-VI

Małgorzata  Rykowska

Zbigniew Szałko

SP-03/IV-VI/12

4.

Plastyka

Program nauczania w klasach 4-6 szkoły podstawowej

IV-VI

Marzanna Polkowska

Wyszkowska Lila

SP-04/IV-VI/12

5.

Historia i społeczeństwo

„Wczoraj i dziś” – Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

IV-VI

Tomasz Maćkowski

SP-05/IV-VI/12

6.

Przyroda

Przyroda (Tajemnice przyrody). Program nauczania przyrody w klasach IV-VI szkoły podstawowej

IV-VI

Jolanta Golanko

SP-06/IV-VI/12

7.

Matematyka

Matematyka –  Program nauczania dla szkoły podstawowej, klasy 4-6, z serii „Ciekawi świata”

IV-VI

Grażyna Ukleja

Anna Konstantynowicz

Adam Konstantynowicz

Bożena Kijańska

Małgorzata Pajak

SP-07/IV-VI/12

8

Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe, program nauczania dla szkoły podstawowej, klasy 4-6.

IV-VI

Wojciech Hermanowski

SP-08/IV-VI/12

9.

Zajęcia techniczne

Zajęcia techniczne. Program nauczania dla szkoły podstawowej 4-6. Seria „Odkrywamy na nowo”

IV-VI

Urszula Białka

SP-09/IV-VI/12

10.

Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej w Starachowicach (kl.IV-VI)

IV-V

Teresa Kuciapska

SP-10/IV-VI/12

11.

Religia

„Wezwani przez Boga”. Program nauki religii dla szkól podstawowych kl.IV-VI.

IV-VI

Stanisław Łabendowicz

SP-11/IV-VI/12

12.

Wychowanie do  życia w rodzinie

„Wędrując ku dorosłości” – wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klas V-VI szkoły podstawowej.

V-VI

Teresa Król

SP-12/IV-VI/13

 

 

 

Gimnazjum Specjalne

 

 

L.p.

Przedmiot

Tytuł programu

Klasa

Autor

(Autorzy)

Numer

w Szkolnym

zestawie programów

nauczania

1.

Język polski

Język polski. Program nauczania do gimnazjum.

I-III

Maria Puischel

G-01/I-III/09

2.

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego w kl.I-III gimnazjum.

I-III

Magdalena Kębłowska

G-02/I-III/09

3.

Muzyka

Muzyka. Program nauczania dla gimnazjum.

I

Krystyna Seweryńska

G-03/I-III/09

4.

Plastyka

Plastyka. Program dla klas I-III gimnazjum.

I

Lidia Wyszkowska

G-04/I-III/09

5.

Historia

„Śladami przeszłości” – program nauczania ogólnego historii w klasa I-III gimnazjum.

I-III

Teresa Kowalewska

Tomasz Maćkowski

G-05/I-III/09

6.

Wiedza o społeczeństwie

„Dziś i jutro”. Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie w klasach I-III gimnazjum.

II-III

Teresa Kowalewska

G-06/I-III/09

7.

Geografia

Geografia w gimnazjum. Program nauczania.

I-III

Teresa Sadoń-Osowiecka

G-07/I-III/09

8.

Biologia

Program nauczania biologii w gimnazjum.

I-III

Anna Zdziennicka

G-08/I-III/09

9.

Chemia

„Chemia nowej ery”. Program nauczania chemii w gimnazjum.

I-III

Jan Kulawik,

Teresa Kulawik,

Maria Litwin .

G-09/I-III/09

10.

Fizyka

„To jest fizyka”

I-III

Marcin Braun,

Weronika Śliwa

G-10/I-III/09

11.

Matematyka

Matematyka. Program nauczania dla gimnazjum.

I-III

Maria Gaik,

Krystyna Madej

G-11/I-III/09

12.

Informatyka

„Informatyka dla ciebie”. Program nauczania informatyki w gimnazjum.

I-III

Ewa Filipowicz

G-12/I-III/09

13.

Wychowanie. fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego w gimnazjum.

I-III

Teresa Kuciapska

G-13/I-III/09

14.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa. Program nauczania dla gimnazjum

III

Lech Patrzek

G-14/I-III/09

15.

Zajęcia techniczne

Zajęcia techniczne. Program nauczania dla gimnazjum.

II-III

Urszula Białka

G-15/I-III/09

16.

Wychowanie do życia w rodzinie

„Wędrując ku dorosłości”. Program dla uczniów klas I-III gimnazjum.

I-III

K.Maśnik,W.Śledziński, G.Węglarczyk,J.Wronin pod red. T.Król

G-16/I-III/09

17.

Religia

„Wierzyć Chrystusowi”. Program do nauki religii dla klas gimnazjalnych.

I-III

Ks. Stanisław Łabendowicz

G-17/I-III/09

18.

Zajęcia artystyczne

Program nauczania muzyki do zajęć artystycznych w gimnazjum.

II-III

Eugeniusz Wachowiak

G-18/I-III/10

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

 

 

L.p.

Przedmiot

Tytuł programu

Klasa

Autor (autorzy)

Numer

w Szkolnym

zestawie programów

nauczania

1.

Język polski

Język polski.  Program nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej

I-III

Aleksandra Adamiak

ZSZ-01/I-III/12

2.

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego w szkołach ponadgimnazjalnych

I-III

Halina Tyba

ZSZ-02/I-III/12

3.

Historia

„Poznać przeszłość. Wiek XX”. Zakres podstawowy. program nauczania historii dla szkół ponadgimnzjalnych.

I-II

Marek Jekel

ZSZ-03/I-III/12

4.

Podstawy przedsiębiorczości

Ciekawi świata. Podstawy przedsiębiorczości . Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych . Zakres podstawowy.

I, III

Piotr Krzyszczyk

ZSZ-04/I-III/12

5.

Geografia

Ciekawi świata. Geografia. Program nauczania dla szkól  ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy.

I

Agata Lazarz

Zbigniew Zaniewicz

ZSZ-05/I-III/12

6.

Biologia

Program nauczania biologii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych  „Biologia na czasie”

I

Marek Kaczmarczyk

ZSZ-06/I-III/12

7.

Chemia

Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych . „To jest chemia”

I

Romuald Hassa

Aleksandra Mrzigod

ZSZ-07/I-III/12

8.

Fizyka

„Odkryć fizykę”. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

I

Marcin Braun

Weronika Śliwa

ZSZ-08/I-III/12

9.

Matematyka

Matematyka  – Program nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej z serii  „Odkrywam na nowo”.

I-III

Grażyna Ukleja

Anna Konstantynowicz

Adam Konstantynowicz

Bożena Kijańska

Małgorzata Pajak

ZSZ-09/I-III/12

10.

Wychowanie fizyczne

Wychowania fizyczne dla uczniów Zasadniczej Szkoły Podstawowej w Starachowicach

I-III

Teresa Kuciapska

ZSZ-10/I-III/12

11.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Seria „Ciekawi świata”

I

Barbara Boniek

Barbara Wojtaś

ZSZ-11/I-III/12

12.

Wychowanie do życia w rodzinie

„Wędrując ku dorosłości” – wychowanie do życia w rodzinie dla szkól ponadgimnazjalnych

I-III

Teresa Król

Maria Ryś

ZSZ-12/I-III/12

13.

Zajęcia praktyczne

Podstawy żywienia człowieka

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Wyposażenie techniczne

i zasady bezpieczeństwa 

w gastronomii  

Prowadzenie działalności gospodarczej

Kucharz

I-III

Jolanta Graczek

ZSZ-13/I-III/12

14.

Religia

„Świadek Chrystusa”. Program nauczania religii dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim dla szkoły zawodowej.

I-III

Stanisław Łabendowicz

ZSZ-14/I-III/12

15.

Wiedza o społeczeństwie

Program nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkole ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy – „W centrum uwagi”

II

Mariusz Menz

ZSZ-15/I-III/13

16.

Informatyka

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych z informatyki.

II

Wojciech Hermanowski

ZSZ-16/I-III/13

17.

Język angielski zawodowy

Program nauczania języka angielskiego w kształceniu zawodowym

III

Magdalena Kłębowska

ZSZ-17/I-III /14

 

 

 

Szkoła Podstawowa Specjalna

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym i znacznym

 

 

L.p.

Przedmiot

Tytuł programu

Numer

w Szkolnym

zestawie programów

nauczania

1.

Nauczanie zintegrowane

Program wychowania i nauczania dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkole podstawowej. (Program własny – Bożena Nitychoruk, Agnieszka Pacek, Justyna Tomczyk)

SPu-01/I-VI/09

2.

Funkcjonowanie w środowisku

3.

Technika

4.

Plastyka

5.

Muzyka z rytmiką

6.

Wychowanie fizyczne

7a.

Religia

„Bóg kocha mnie”. Program nauczania religii uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. (AX-10i-03/5-0)

SPu-02/I-III/09

7b.

Religia

„Bóg prowadzi mnie”. Program nauczania religii uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. (AX-20i-03/5-0)

SPu-03/IV-VI/09

 

 

 

Gimnazjum Specjalne

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym i znacznym

 

L.p.

Przedmiot

Tytuł programu

Numer

w Szkolnym

zestawie programów

nauczania

1.

Funkcjonowanie w środowisku

Program wychowania i nauczania dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym w gimnazjum. (Program własny – Leokadia Durazińska Lucyna Kowalska, Sylwia Kuźdub)

Gu-01/I-III/09

2.

Technika

3.

Plastyka

4.

Muzyka z rytmiką

5.

Wychowanie fizyczne

6.

Religia

„Bóg uświęca mnie”. Program nauczania religii uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.(AZ-30i-03/5-0)

Gu-02/I-III/09

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy Specjalna

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym i znacznym

L.p.

Przedmiot

Tytuł programu

Numer

w Szkolnym

zestawie programów

nauczania

1.

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Program wychowania i nauczania dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkole przysposabiającej do pracy. (Program własny – Renata Wiecha, Teresa Woś, Beata Żurowska)

SPdP-01/I-III/09

  

2.

Wychowanie fizyczne

3.

Zajęcia sportowe

4.

Zajęcia kształtujące

kreatywność

5.

Religia

Program nauczania religii z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym na IV etap edukacyjny (dla oddziałów przysposabiających do pracy w zasadniczych szkołach zawodowych. (GN-5i-07/2)

SPdP-02/I-III/09

6.

Przysposobienie do pracy

Program przysposobienia do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Pracownik gospodarstwa domowego. (wych. mgr Izabela Sowula)

SPdP-07/I-III/11

Przysposobienie do pracy

Program przysposobienia do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Pracownik gospodarstwa domowego.(wych. mgr Beata Żurowska)

SPdP-03/I-III/13

Przysposobienie do pracy

Program przysposobienia do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Pracownik gospodarstwa domowego.(wych. mgr Lucyna Kowalska)

SPdP-01/I-III/14

Przysposobienie do pracy

Program przysposobienia do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Pracownik gospodarstwa domowego.(wych. mgr Renata Wiecha)

SPdP-02/I-III/14

Na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 ze zmianami) oraz §2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  21.06.2012r.  w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U.z dn.21.06.2012r.  , poz. 752), po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej w dniu 26.06.2014r.           dopuszczam w/w zestaw programów nauczania stanowiący  Szkolny zestaw programów nauczania do stosowania w szkołach wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starachowicach w roku szkolnym 2014/2015.

Uzupełniony w dniu 15.09.2014.