42 Drużyna Harcerska
Nieprzetartego szlaku „Sokoły”

 Harcerstwo to przede wszystkim wielki ruch ludzi, których łączy wspólna idea zawarta w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim.

Przy SOSW działa 42 Drużyna Harcerska „Nieprzetartego Szlaku”. Jest to drużyna koedukacyjna. W jej skład wchodzą uczniowie (harcerze) z klas  IV-VI szkoły podstawowej, I-III gimnazjum, I-III ZSZ  oraz ULO Specjalnego.
Drużyna liczy 15 harcerzy. Organizacja pracy 42DH uwzględniała kalendarz pracy Hufca ZHP Chorągwi Kieleckiej oraz ZHP Hufca Starachowice.  Działalność drużyny przebiegała wg ustalonego harmonogramu. Na zbiórkach harcerze mają możliwości rozwijania swoich zainteresowań, zdobywania sprawności harcerskich (zespołowych i indywidualnych). Biorą udział w wielu imprezach  i uroczystościach organizowanych na terenie szkoły oraz  powiatu.


Drużynę harcerska prowadzą : pwd dh Monika Szemeczko oraz dh Janusz Sobiecki. Zbiórki odbywają się w szkole co 2 tygodnie, podczas których harcerze uczą się Prawa Harcerskiego oraz postępowania według niego. Nasze spotkania są okazją do poznania nowego środowiska, nawiązania serdecznych, rówieśniczych kontaktów, pozwalają poszerzyć zainteresowania dzieci i młodzieży, a przede wszystkim stwarzają okazję do zdrowej rywalizacji i doskonałej zabawy.

  Harcerze należący do drużyny mają możliwość udziału w różnorodnych wyjazdach i imprezach odbywających się także poza szkołą.