Strona główna | Ośrodek

Kalendarium MEN 2019/2020

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019r.

Zimowa przerwa świąteczna

23- 31 grudnia 2019r.

Ferie zimowe

 27 stycznia– 9 lutego 2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna

9- 14 kwietnia 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty

21- 23 kwietnia 2020r. godz. 9:00

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych 

24 kwietnia 2020r.

Egzamin maturalny

od 4 maja 2019r.Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

Etap pisemny – 23 czerwca 2020r.

Etap praktyczny 0d 22 czerwca 2020r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020r.

Ferie letnie

27 czerwca – 31 sierpnia 2020r.