Strona główna | Ośrodek

Kalendarium MEN 2018/2019

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018r.

Zimowa przerwa świąteczna

23- 31 grudnia 2018r.

Ferie zimowe

14 – 27 stycznia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18- 23 kwietnia 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty

15- 17 kwietnia 2019r.

Egzamin gimnazjalny 

10-12 kwietnia 2019r.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych 

26 kwietnia 2019r.

Egzamin maturalny

od 6 maja 2019r.Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

Etap pisemny – 18 czerwca 2019r.

Etap praktyczny 0d 21 czerwca 2019r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019r.

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2019r.