Strona główna | Ośrodek

Kalendarium MEN 2020/2021

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe

4 - 17 stycznia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty

25- 27 maja 2021r. godz. 9:00

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych 

30 kwietnia 2021 r.Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

22 czerwca 2021 r. (część pisemna)

23 czerwca – 8 lipca 2021 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

 

 

Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy

ul. Staszica 16

27-200 Starachowice

tel/fax 41 274 71 73

e-mail: soswstce@pro.onet.pl

Logowanie