1 czerwca grupa uczniów ze szkoły podstawowej i branżowej szkoły I stopnia, pod opieką p. A. Góry, A. Haby i p. K. Rajkowskiej–Stachowicz, udała się na spacer do Parku Miejskiego. Na młodzież czekały gry i zabawy terenowe, mini park linowy, tor przeszkód. Miłym akcentem na zakończenie wspólnej zabawy były słodkie lody.