1 marca 2023 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystościach upamiętniających ,,Żołnierzy Wyklętych”. Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Walcząc z siłami nowego agresora, musieli zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich ,,bandytami reakcyjnego podziemia”. Mobilizacja i walka Żołnierzy Wyklętych była pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko sowieckiej agresji i narzuconym siłą władzom komunistycznym, ale też przykładem najliczniejszej antykomunistycznej konspiracji zbrojnej w skali europejskiej, obejmującej teren całej Polski, w tym także utracone na rzecz Związku Sowieckiego Kresy Wschodnie II RP. W intencji Żołnierzy Wyklętych odprawiona została msza święta w kościele pw. Wszystkich Świętych w Starachowicach. Homilię wygłosił proboszcz parafii, ksiądz Sławomir Rak. Po uroczystej mszy świętej uczniowie obejrzeli wzruszający program artystyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1ze Starachowic. Następnie delegacje uczestniczące w uroczystościach udały się do Panteonu Pamięci Narodowej, na placu przy kościele. Tam po odśpiewaniu hymnu Polski, zostały złożone kwiaty i zapalone znicze przed tablicą poświęconą ,,Żołnierzom Wyklętym” oraz tablicą generała Antoniego Hedy ps. ,,Szary”. Obchodzony w Polsce od 2011 roku Narodowy Dzień Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych”, jest wyrazem hołdu składanego żołnierzom drugiej konspiracji za świadectwo męstwa , niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązanie do tradycji niepodległościowych. Data obchodów Narodowego Dnia Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych” nie jest przypadkowa – 1 marca 1951 roku w więzieniu na warszawskim Mokotowie, po pokazowym procesie, z polecenia władz komunistycznych strzałem w tył głowy zamordowano przywódców IV Zarządu Zrzeszenia ,,Wolność i Niezawisłość” – płk. Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy walki. Tworzyli oni ostatnie kierownictwo ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej. Ich ciała komuniści zakopali w nieznanym miejscu. Cześć i chwała Bohaterom!