Dn.21.09.2023r w naszej Placówce  odbyło się spotkanie profilaktyczno – edukacyjne dla uczniów zespołów edukacyjno – terapeutycznych kl. I-IV Szkoły Podstawowej z Policjantem z Zespołu do Spraw Profilaktyczno – Społecznych Komendy Powiatowej Policji  w Starachowicach. Spotkanie odbyło się pod hasłem: ,, Zawód Policjant – poznanie pracy policjanta i wykonywanych przez niego czynności, narzędzia i charakterystyczne umundurowanie. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia’’.

    Celem spotkania było poszerzenie kompetencji uczniów w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach na terenie szkoły oraz poza nią.

Omawiano tematykę  bezpieczeństwa na drogach , czyli jak prawidłowo i bezpiecznie przechodzić przez jezdnię, jak poruszać się po ulicy ,żeby nie doszło do sytuacji niebezpiecznej. Podczas prelekcji omówione zostały zasady poruszania się po ulicy, chodniku, podczas jazdy rowerem oraz samochodem.

    Uczniowie utrwalili zasady bezpiecznego zachowania się na drodze, przyswoili sobie treści związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym , nawykiem zapinania pasów, noszenia kamizelek i innych elementów odblaskowych. Uczniowie w praktyczny sposób uczyli się bezpiecznego przejścia przez jezdnię po pasach. Uczniowie z dużym zainteresowaniem słuchali rad  i wskazówek zaproszonego gościa chętnie  dzieląc się swoimi spostrzeżeniami.

Podczas rozmowy dzieci powtórzyły numery alarmowe do służb ratunkowych.

     Druga część spotkania poświęcona była tematyce zawodu, jaki wykonuje policjant, wzbudzenie zaufania do policjanta jako osoby.

    Policjant zwrócił szczególną uwagę dzieci na kolor umundurowania oraz przybliżył im na czym polega praca policjanta. Serdecznie dziękujemy Panu Policjantowi za wspaniałe przeżycia i przybliżenie tak odpowiedzialnego zawodu, jakim jest zawód policjanta.
Dziękujemy również za przybliżenie i usystematyzowanie zasad bezpieczeństwa dotyczącego ruchu drogowego i bezpiecznej zabawy.

To była zarówno ciekawa prelekcja, jak i wspaniała zabawa.