„Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych – temat aktualny od zawsze” to tytuł konferencji, jaka odbyła się 22 września  w Urzędzie Miejskim w Starachowicach. Wzięli w niej udział dyrektorzy szkół, nauczyciele i pedagodzy, a także służby mundurowe z trzech powiatów: starachowickiego, skarżyskiego i ostrowieckiego, którzy zgłębiali swą wiedzę więcej na temat zagrożeń, stwarzanych przez nowe narkotyki, środki psychoaktywne,  a także przeciwdziałania uzależnieniom. Uczestniczył w niej również starosta Piotr Ambroszczyk. Naszą placówkę reprezentowali Dyrektor SOSW w Starachowicach p. Elżbieta Kowalczyk, p. Grażyna Raczyńska i p. Kacper Rak.

Uczestnicy – dyrektorzy szkół, nauczyciele i pedagodzy, a także służby mundurowe z trzech powiatów – skarżyskiego, starachowickiego
i ostrowieckiego – mieli okazję wysłuchać szeregu wykładów poświęconych aktualnym zagrożeniom zdrowia publicznego.

Zainteresowani mogli dowiedzieć się więcej na temat zagrożeń, stwarzanych przez nowe narkotyki, środki psychoaktywne,  a także przeciwdziałania uzależnieniom, co w konsekwencji przełoży się później na profesjonalizację służb i instytucji działających w obszarze pomocy osobom i rodzinom w kryzysie.