Za nami obchody Światowego Dnia Wody, święta ustanowionego przez  Zgromadzenie   Ogólne ONZ.  W naszej Placówce  w ramach akcji , odbył się cykl zajęć poświęconych tematyce wodnej. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w  zajęciach  poruszających problematykę związaną   z wodą. Obejmowały one m.in. projekcje filmów, tematyczne prace plastyczne, doświadczenia związane z wodą, dyskusje na temat wody oraz  sposobów jej oszczędzania.

W ramach działań podjętych w szkole uczniowie wzięli również  udział w konkursie przygotowanym przez  p. Katarzyna Sałek., p. K. Stępień oraz p. M. Jurkowską  pod hasłem: „Troska o wodę jest obowiązkiem każdego człowieka” wykonując plakaty  oraz prace plastyczne promujące troskę o wodę i sposoby jej oszczędzania. Odbyły się również lekcje  z użyciem monitorów interaktywnych  o tematyce zgodnej z hasłem przewodnim tego dnia. Uczniowie obejrzeli przygotowane dla nich prezentacje multimedialne.

W ramach konkursu zostały przyznane trzy pierwsze miejsca, a ich laureatami byli:

I miejsce- Alicja Stojek

I miejsce- Julia Jasionka

I miejsce – Gabriel Wypchło

Pozostali uczniowie biorący udział w obchodach Dnia Wody otrzymali dyplomy klasowe oraz ordery przyjaciela wody , jak również słodkie upominki.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy, gratulujemy postawy proekologicznej i zachęcamy  do uczestnictwa w kolejnych projektach.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację Światowego Dnia Wody ,a w szczególności uczniom naszego Ośrodka,  którzy tak chętnie angażują się i realizują powierzone im zadania. Efekty pracy naszych uczniów przedstawia galeria zdjęć.