10 listopada w szkole odbyła się piękna, patriotyczna akademia z okazji 104 – tej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W burzliwej historii naszej Ojczyzny było wiele upadków i wzlotów. W 1975 roku zaborcy: Austria, Prusy i Rosja podzielili między siebie polską ziemię i wymazali z mapy Europy nasze państwo. Chcieli Polakom narzucić swoją kulturę, zwyczaje, język i religie. Nie było polskiego rządu ani wojska. Nie wolno było używać polskiej flagi ani godła. Zabroniono mówić w języku polskim. Nasz naród jednak nie poddał się.  Polska, po 123 latach niewoli, znów pojawiła się na mapie Europy, jako państwo suwerenne i niezależne. Naszą uroczystość rozpoczęliśmy od wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Poprzez wzruszający montaż muzyczno – słowny wybrzmiały piękne słowa miłości do Ojczyzny, wiary w wolność i szacunku do Polski. Uczniowie przypomnieli trudne lata niewoli narodu polskiego i jego dążenia do odzyskania niepodległości. Występ naszych uczniów spotkał się z dużym aplauzem zarówno ze strony kolegów jak i nauczycieli. Tegoroczna akademia miała na celu uświadomić wszystkim najważniejsze wartości dla każdego Polaka – wolność, niepodległość, suwerenność i patriotyzm.