W dniu 20.03. w grupach wychowawczych odbyły się zajęcia związane z Dniem Osób z Zespołem Downa. Wychowankowie obejrzeli krótki film edukacyjny podnoszący świadomość społeczną na temat osób dotkniętych Zespołem Downa oraz fragmenty programu „Down the road”, dowiedzieli się czym jest Zespół Downa oraz dyskutowali o właściwych zachowaniach, wyrażających akceptację wobec innych. Następnie wykonali pracę plastyczną – wyklejanie kolorowych skarpetek oraz wzięli udział w wielu zabawach ruchowych oraz sensorycznych, m. in. w zawodach w dobieraniu skarpetek nie do pary.

Celem zajęć było podnoszenie świadomości oraz propagowanie wiedzy na temat Zespołu Downa oraz kształtowanie postawy wrażliwości społecznej i tolerancji.

Zajęcia zorganizowali wychowawcy Rafał Molęda oraz Sylwia Dybowska.