Dn.18.01.2023r w naszej Placówce  odbyło się spotkanie profilaktyczno – edukacyjne dla uczniów zespołów edukacyjno – terapeutycznych kl. I-VIII Szkoły Podstawowej z Policjantem z Zespołu do Spraw Profilaktyczno – Społecznych Komendy Powiatowej Policji  w Starachowicach. Spotkanie odbyło się pod hasłem: ,,Bezpieczne ferie zimowe’’.

Celem  spotkania było przedstawienie dzieciom szeroko rozumianych zasad bezpieczeństwa  oraz rozwinięcie postaw umożliwiających unikanie, zapobieganie i pokonywanie niebezpieczeństw. Na spotkaniu omówiono dzieciom zasady szeroko rozumianego bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem okresu ferii. Policjant starał się uświadomić dzieciom, że przestrzeganie określonych reguł i zachowanie zdrowego rozsądku w trakcie dni wolnych od szkoły nie wykluczy, ale pozwoli ograniczyć ryzyko przykrych niespodzianek.

Podczas prelekcji Funkcjonariusz  przypomniał o zagrożeniach mogących pojawić się w trakcie ferii. Omówił  zasady bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych oraz gier i zabaw na świeżym powietrzu. Uświadomił  dzieciom do kogo mogą zwrócić się o pomoc w przypadku zgubienia się w obcym miejscu, np. na stoku narciarskim. Uczniowie mogli przypomnieć sobie, jak należy się zachować, jeśli staną się świadkami zdarzeń, w których zagrożone jest ludzkie życie oraz pod jakie numery należy dzwonić, aby uzyskać potrzebną pomoc. Przestrzegał przed ślizganiem się na skutych lodem rzekach i stawach oraz ostrzegał przed zjeżdżaniem z górek znajdujących się blisko ulic i rzek. Policjant udzielił wskazówek jak bezpiecznie bawić się na śniegu.

Ważnym elementem spotkania była rozmowa o przestrzeganiu zasad poruszania się po drogach, szczególnie po zmroku, kiedy niezbędne stają się elementy odblaskowe. Funkcjonariusz zakończył spotkanie życząc nam bezpiecznych i udanych ferii zimowych.