W roku szkolnym 2022/2023  w Specjalnym Ośrodku Szkolno– Wychowawczym odbył się cykl spotkań profilaktyczno – edukacyjnych dla wszystkich uczniów Naszej Placówki. W ramach współpracy z Policjantami z Zespołu do Spraw Profilaktyczno – Społecznych KPP w Starachowicach  spotkania odbywały się cyklicznie ,a przeprowadzone prelekcje cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.
               Dn. 14.09.2022r uczniowie zespołów edukacyjno – terapeutycznych kl. I-IV Szkoły Podstawowej odwiedzili Komendę Powiatową Policji w Starachowicach. Celem wycieczki było poznanie struktury pracy Policji, zwiedzanie budynku Komendy, oglądanie radiowozu policyjnego oraz przypomnienie ważnych zasad bezpieczeństwa.

Podczas wizyty na Komisariacie uczniowie mogli bliżej zapoznać się z pracą Funkcjonariuszy poszczególnych pionów. Uczniowie chętnie i z wielką ciekawością słuchali opowiadań na temat pełnionych przez nich funkcji. Funkcjonariusz w sposób interesujący dla uczniów opowiedział o trudnej i odpowiedzialnej pracy Policji . Wszyscy zgodnie stwierdzili, że Policjanci wykonują trudną i bardzo dynamiczną pracę.

Ostatnia część spotkania odbyła się na placu policyjnym. Policjanci pokazali uczniom służbowe radiowozy. Największym zainteresowaniem dla dzieci była możliwość obejrzenia a nawet przebywania w policyjnym radiowozie. Przy tej okazji zostały wykonane pamiątkowe zdjęcia.

Spotkanie z Panem Policjantem  wzbogaciło wiedzę dzieci na temat bezpieczeństwa na drodze, w domu  i w szkole oraz przyniosło wiele radości.

              Dn.27.09.2022r w naszej Placówce  odbyło się spotkanie profilaktyczno – edukacyjne dla uczniów zespołów edukacyjno – terapeutycznych kl. I-VIII Szkoły Podstawowej z Policjantem z Zespołu do Spraw Profilaktyczno – Społecznych Komendy Powiatowej Policji  w Starachowicach. Spotkanie odbyło się pod hasłem: ,, Bądźmy bezpieczni. Bezpieczeństwo na drodze’’.

Tematem przewodnim spotkania było bezpieczeństwo na drogach , czyli jak prawidłowo i bezpiecznie przechodzić przez jezdnię, jak poruszać się po ulicy ,żeby nie doszło do sytuacji niebezpiecznej. Podczas prelekcji omówione zostały zasady poruszania się po ulicy, chodniku, podczas jazdy rowerem oraz samochodem.

 Uczniowie utrwalili zasady bezpiecznego zachowania się na drodze, przyswoili sobie treści związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym , nawykiem zapinania pasów, noszenia kamizelek i innych elementów odblaskowych. Uczniowie w praktyczny sposób uczyli się bezpiecznego przejścia przez jezdnię po pasach. Uczniowie z dużym zainteresowaniem słuchali rad  i wskazówek zaproszonego gościa chętnie  dzieląc się swoimi spostrzeżeniami.

Podczas rozmowy dzieci powtórzyły numery alarmowe do służb ratunkowych. Spotkanie to odbyło się w przyjaznej i miłej atmosferze. Widniejące na twarzach dzieci uśmiechy mogły świadczyć o dobrej zabawie połączonej z utrwaleniem zasad szeroko rozumianego tematu bezpieczeństwa. To była zarówno ciekawa prelekcja, jak i wspaniała zabawa.

              Dn. 15.11.2022r. odbyło się kolejne spotkanie profilaktyczno – edukacyjne dla uczniów kl. IV-VIII  Szkoły Podstawowej z Policjantami z Zespołu do Spraw Profilaktyczno- Społecznych KPP w Starachowicach.

Spotkanie odbyło się pod hasłem : ,,Przestrzeganie prawa obowiązkiem każdego obywatela. Cyberprzemoc’’. Celem spotkania było uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu , zapoznanie ich z zasadami bezpieczeństwa oraz kształtowanie postawy moralnej i społecznej młodego człowieka.

Podczas przeprowadzonej pogadanki Policjanci zwrócili szczególną uwagę  na pojęcia z zakresu odpowiedzialności prawnej nieletnich w tym pojęcie demoralizacji czynu karalnego oraz środków wychowawczych które sąd rodzinny może zastosować wobec osoby nieletniej. Wskazano na czyny karalne, przestępstwa i wykroczenia popełniane przez młodych ludzi z użyciem agresji i przemocy. Funkcjonariusze przestrzegali przed konsekwencjami negatywnych zachowań.  Spotkanie było również doskonałą okazją przypomnienia zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Omówiono korzyści jak i zagrożenia wynikające z użytkowania komputera i Internetu. Przestrzegali uczniów przed konsekwencjami wynikającymi z popełnienia czynów zabronionych za pomocą środków przekazu. W trakcie spotkania uczniowie obejrzeli filmik edukacyjny dotyczący tematu cyberprzemocy. Na podstawie przedstawionego filmiku wypracowano bezpieczny model korzystania z Internetu.

Funkcjonariusze przestrzegali również przed nadmierną ufnością w stosunku do osób poznanych w wirtualnym świecie. Mówili o treściach negatywnie wpływających na psychikę młodego człowieka, o przemocy i brutalności w grach komputerowych. Przestrzegali również przed nadmiernym korzystaniem z komputera, który może prowadzić do uzależnienia.

Podczas prelekcji omówiono tematykę związaną z zabezpieczeniem dostępu do swoich kont na portalach społecznościowych oraz poczty w celu zapobiegania włamaniom i ochroną swoich danych osobowych. Poinformowano gdzie ofiary lub świadkowie cyberprzemocy powinni szukać wsparcia – z kim mogą porozmawiać i do kogo się zwrócić o pomoc.

Wierzymy , że przeprowadzona prelekcja w dużym stopniu przyczyni się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród uczniów oraz pozytywnie wpłynie na zachowanie dzieci w szkole i poza nią.

                 W dniach. 1.XII.2022r i 9.XII. 2022r uczniowie klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy odwiedzili Komendę Powiatową Policji w Starachowicach. Celem wycieczki było poznanie struktury pracy Policji, zwiedzanie budynku Komendy, oglądanie radiowozu policyjnego oraz przypomnienie ważnych zasad bezpieczeństwa. Podczas wizyty na Komisariacie młodzież mogła bliżej zapoznać się z pracą Funkcjonariuszy poszczególnych pionów. Chętnie i  z wielką ciekawością słuchali opowiadań na temat pełnionych przez nich funkcji. Uczniowie mieli okazję poznać umundurowanie i obowiązki Funkcjonariuszy.  Obejrzeli sprzęt, który wykorzystywany jest do pracy Policji m.in. : latarkę, lizak ,,stop’’, kajdanki, pałkę policyjną.   Uczniowie mieli możliwość  zobaczyć  dyżurkę , oraz monitoring miasta w której Policjanci jako pierwsi przyjmują zgłoszenia od mieszkańców. Uczniowie mieli również okazję obejrzeć świetlicę gdzie odbywają się szkolenia i odprawy. Funkcjonariusz w sposób interesujący dla uczniów opowiedział o trudnej i odpowiedzialnej pracy Policji .

Ostatnia część spotkania odbyła się na placu policyjnym. Policjanci pokazali uczniom służbowe radiowozy. Przy tej okazji zostały wykonane pamiątkowe zdjęcia.

Uczniowie zadawali mnóstwo pytań na temat pracy Policji, a wycieczka wywołała dużo wrażeń. Spotkanie z Funkcjonariuszem   przybliżyło tajniki pracy w Policji, wzbogaciło wiedzę młodzieży na temat bezpieczeństwa na drodze, w domu  i w szkole oraz przyniosło wiele radości.

               Dn.18.01.2023r w naszej Placówce  odbyło się spotkanie profilaktyczno – edukacyjne dla uczniów zespołów edukacyjno – terapeutycznych kl. I-VIII Szkoły Podstawowej z Policjantem z Zespołu do Spraw Profilaktyczno – Społecznych Komendy Powiatowej Policji  w Starachowicach. Spotkanie odbyło się pod hasłem: ,,Bezpieczne ferie zimowe’’.

Celem  spotkania było przedstawienie dzieciom szeroko rozumianych zasad bezpieczeństwa  oraz rozwinięcie postaw umożliwiających unikanie, zapobieganie i pokonywanie niebezpieczeństw. Na spotkaniu omówiono dzieciom zasady szeroko rozumianego bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem okresu ferii. Policjant starał się uświadomić dzieciom, że przestrzeganie określonych reguł i zachowanie zdrowego rozsądku w trakcie dni wolnych od szkoły nie wykluczy, ale pozwoli ograniczyć ryzyko przykrych niespodzianek.

Podczas prelekcji Funkcjonariusz  przypomniał o zagrożeniach mogących pojawić się w trakcie ferii. Omówił  zasady bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych oraz gier i zabaw na świeżym powietrzu. Uświadomił  dzieciom do kogo mogą zwrócić się o pomoc w przypadku zgubienia się w obcym miejscu, np. na stoku narciarskim. Uczniowie mogli przypomnieć sobie, jak należy się zachować, jeśli staną się świadkami zdarzeń, w których zagrożone jest ludzkie życie oraz pod jakie numery należy dzwonić, aby uzyskać potrzebną pomoc. Przestrzegał przed ślizganiem się na skutych lodem rzekach i stawach oraz ostrzegał przed zjeżdżaniem z górek znajdujących się blisko ulic i rzek. Policjant udzielił wskazówek jak bezpiecznie bawić się na śniegu.

Ważnym elementem spotkania była rozmowa o przestrzeganiu zasad poruszania się po drogach, szczególnie po zmroku, kiedy niezbędne stają się elementy odblaskowe. Funkcjonariusz zakończył spotkanie życząc nam bezpiecznych i udanych ferii zimowych.

                 Dn.15.03.2023r odbyło się spotkanie dla uczniów kl. VI-VIII Szkoły Podstawowej oraz kl. I-II-III Szkoły Branżowej z Policjantami  z Zespołu do Spraw Profilaktyczno – Społecznych Komendy Powiatowej Policji  w Starachowicach. Spotkanie odbyło się pod hasłem: ,,Uzależnienia i cyberprzemoc. Odpowiedzialność za swoje czyny’’.

Celem spotkania było zwiększenie świadomości uczniów w kwestii zagrożeń internetowych. Uświadomienie młodzieży o konsekwencjach prawnych i społecznych nie przestrzegania obowiązujących zasad. Podczas spotkania skoncentrowano się na szeroko podjętej profilaktyce uzależnień.

Temat przewodni spotkania dotyczył korzystania z telefonu komórkowego i Internetu. Funkcjonariusze zwrócili szczególną uwagę uczniom na odpowiedzialność za słowa ,,wypowiedziane’’ w sieci . Uświadomili jakie konsekwencje prawne niesie ze sobą ,, hejt’’. Przytoczono również temat wrzucania zdjęć do Internetu , tłumaczono czego nie powinniśmy publikować , oraz że wrzucanie zdjęcia bez zgody kolegi / koleżanki jest niezgodne z prawem. Wskazano również aspekty prawne w przypadku naruszenia internetowej etykiety oraz obowiązujących zasad prawnych.

Potrzeba pozostawania w ,,stałym kontakcie ze światem’’ i ,, bycia na bieżąco’’ w ostatnich latach bardzo się pogłębił. Prawie każdy posiada przynajmniej jedno urządzenie multimedialne. Przybyli na spotkanie mundurowi podkreślili uczniom aby pamiętali o tym , że mimo wszystko podstawą życia są relacje międzyludzkie. Coraz więcej uczniów korzysta z Internetu przez telefon dlatego też Policjanci rozmawiali z uczniami o tym , jak prawidłowo , a przede wszystkim bezpiecznie należy korzystać z Internetu. Młodzież w trakcie spotkania dowiedziała się o zagrożeniach jakie mogą pojawić się w cyberprzestrzeni, oraz jak takich zagrożeń unikać.  Policjanci wskazali jak mądrze i bezpiecznie poruszać się po stronach internetowych  i korzystać z różnego rodzaju portali społecznościowych.

Funkcjonariusze przypomnieli także o przestrzeganiu zasad Netykiety, czyli zbioru zasad przyzwoitego zachowania się w Internecie .

Na spotkaniu poruszono również temat szkodliwości palenia tytoniu , picia alkoholu oraz zażywania środków odurzających. Omówiono przepisy prawne dotyczące nieletnich pijących alkohol, palących wyroby tytoniowe oraz posiadających środki odurzające.

Pamiętajmy , że świadoma edukacja dzieci i młodzieży ukierunkowana na kształtowanie psychiki młodego człowieka pozwoli zapobiec zaburzeniom pozytywnych postaw społecznych i nieprawidłowemu kształtowaniu osobowości.

                           Dn.26.03.2023r odbyło się spotkanie  dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy z Policjantem  z Zespołu do Spraw Profilaktyczno – Społecznych Komendy Powiatowej Policji  w Starachowicach. Spotkanie odbyło się pod hasłem: ,,W trosce o lepszą przyszłość. Zapobieganie zagrożeniom.’’.

Głównym tematem spotkania było szeroko rozumiane bezpieczeństwo oraz zagrożenia  na jakie narażeni się uczniowie w codziennym życiu. Celem spotkania było zwiększenie świadomości uczniów w kwestii zagrożeń internetowych. Uświadomienie młodzieży o konsekwencjach prawnych i społecznych nie przestrzegania obowiązujących zasad. Poruszony został również temat bezpieczeństwa w drodze do szkoły, jak również poza nią. Policjant omawiał zasady poruszania się po ulicy, chodniku, a także po drodze. Funkcjonariusz poruszył także tematykę właściwego zachowania się w szkole i w domu oraz temat zagrożeń wynikających z kontaktów z nieznajomymi a także płynących z Internetu.

Na spotkaniu omówiono nie tylko bezpieczeństwo w drodze do szkoły, ale także zagadnienia cyberprzemocy oraz odpowiedzialności prawnej młodzieży za zachowania niezgodne z prawem (agresję, demoralizację czy przestępstwa z wykorzystaniem Internetu). Funkcjonariusz  omówił, jak reagować gdy uczniowie spotykają się z agresja w Internecie. Zaznaczył, że negatywne i agresywne komentarze, czy też wrogość ze strony innych, pozornie anonimowych osób, mogą dotknąć każdego. Na zajęciach uczniowie zdobyli wiedzę z zakresu i rodzaju zagrożeń występujących  podczas korzystania z Internetu, jak również konsekwencji prawnych niewłaściwego korzystania z sieci internetowej i niezgodnego z prawem, jak przemoc słowna, publikowanie niewłaściwych informacji, czy wizerunku innej osoby bez jej zgody. Ideą spotkania z młodzieżą było wskazanie w jaki sposób mogą chronić siebie i swoją tożsamość przed internetowymi przestępcami. Dzięki takim pogadanką młodzież ma większą świadomość czyhających zagrożeń, oraz jak należy na nie reagować i gdzie szukać pomocy.  Uczniowie zostali uświadomieni również o zagrożeniach w ruchu drogowym.

Pamiętajmy , że świadoma edukacja dzieci i młodzieży ukierunkowana na kształtowanie psychiki młodego człowieka pozwoli zapobiec zaburzeniom pozytywnych postaw społecznych i nieprawidłowemu kształtowaniu osobowości.

                         Dn. 14.06.2023r odbyło się ostanie spotkanie   dla uczniów zespołów edukacyjno – terapeutycznych kl. I-V Szkoły Podstawowej z Policjantami z Zespołu do Spraw Profilaktyczno – Społecznych KPP w Starachowicach. Spotkanie odbyło się pod hasłem:

 ,, Bezpieczne wakacje’’. Celem przedwakacyjnej wizyty mundurowych było przedstawienie dzieciom szeroko rozumianych zasad bezpieczeństwa  oraz rozwinięcie postaw umożliwiających unikanie, zapobieganie i pokonywanie niebezpieczeństw. Na spotkaniu omówiono dzieciom zasady szeroko rozumianego bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem okresu wakacji. Wakacje to okres , w którym znajdujemy czas na zabawę, odpoczynek i drobne szaleństwa. W tym czasie bierzemy udział w różnych przygodach, wyjazdach i wycieczkach. Dlatego omówione zostały zasady bezpieczeństwa nad wodą, utrwalono zasady poruszania się na drodze i właściwego przechodzenia przez jezdnię, jak bezpiecznie i prawidłowo jeździć rowerem, oraz jak zachować bezpieczeństwo w domu podczas nieobecności rodziców. Ponadto przypomniano jakie zagrożenia mogą płynąć z rozmowy z nieznajomymi osobami i kogo należy powiadomić , gdy zostanie się skrzywdzonym przez osobę dorosłą. Policjanci starali się uświadomić dzieciom, że przestrzeganie określonych reguł i zachowanie zdrowego rozsądku w trakcie dni wolnych od szkoły nie wykluczy, ale pozwoli ograniczyć ryzyko przykrych niespodzianek.

Spotkanie to odbyło się w przyjaznej i miłej atmosferze. Widniejące na twarzach dzieci uśmiechy mogły świadczyć o dobrej zabawie połączonej z utrwaleniem zasad szeroko rozumianego tematu bezpieczeństwa.

Prelekcje w roku szkolnym 2022/2023 prowadzone przez Funkcjonariuszy cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród uczniów ale również nauczycieli. Spotkania odbywały się w miłej i sympatycznej atmosferze. Treści przekazane podczas zajęć długo zostaną w pamięci dzieci i młodzieży Naszego Ośrodka. Pragnę podziękować Zespołowi Profilaktyki Społecznej Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach mł. asp. Pawłowi Kusiakowi , asp. Sebastianowi Śpiewakowi za współpracę w promowaniu zasad bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży Naszego Ośrodka. Dzieciom i młodzieży Naszego Ośrodka życzę bezpiecznych i słonecznych wakacji, interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły. Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody .

Wioletta Szczęsna