05.02 w grupach wychowawczych odbyły się zajęcia tematyczne w związku
z obchodzonym Dniem Bezpiecznego Internetu. Wychowankowie wspólnie poszukiwali skojarzeń z hasłami „Internet” oraz „Bezpieczny Internet”, a także chętnie odnosili się do własnych doświadczeń. Efektem wspólnej pracy były plakaty tematyczne.

Zajęcia służyły poszerzeniu wiedzy wychowanków na temat form ochrony przed zagrożeniami płynącymi z korzystania z Internetu.

W dniu 7 marca na świetlicy szkolnej odbyły się dwa spotkania dotyczące „Dnia Bezpiecznego Internetu”. Na pierwszym z ich udział wzięły klasy I-V SP oraz zespoły edukacyjno – terapeutyczne. Spotkanie dotyczyło zagrożeń jakie możemy spotkać w Internecie oraz sposobów na ich przeciwdziałanie. Uczniowie poznali również „Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu”.

W drugim spotkaniu wzięły udział klasy VI-VIII SP, Szkoła Przysposabiająca Do Pracy oraz Szkoła Branżowa. Omówiliśmy na nim pojęcia „hejt” i „cyberprzemoc” – czym są, jakie są ich skutki oraz zagrożenia. Uczniowie dowiedzieli się jakie są konsekwencje bycia hejterem
i dlaczego warto zwrócić uwagę na to, co wrzucamy do sieci.

Na obu spotkaniach uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem oraz byli bardzo aktywni i zainteresowani tematem.

 

Sylwia Dybowska, Monika Grudniewska, Paulina Jagiełła