Każdego roku 22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi, który często nazywany jest też Międzynarodowym Dniem Ziemi.

Celem tego wydarzenia jest promowanie ochrony środowiska, poszerzanie świadomości ekologicznej i inspirowanie do życia w zgodzie z naturą.

Podobnie jak w ubiegłym roku, hasło przewodnie Dnia Ziemi 2023 brzmi „Zainwestuj w naszą planetę”. Podkreśla ono tym samym znaczenie poświęcenia naszego czasu, zasobów i energii na rozwiązanie palących kwestii środowiskowych: rabunkowej eksploatacji zasobów, degradacji ekosystemów, problemu zmiany klimatu…

Musimy być świadomi, że to nasze osobiste zaangażowanie – czyli właśnie inwestowanie w naszą planetę, jest konieczne, aby ją chronić, jest receptą na lepszą przyszłość. Chociaż Dzień Ziemi obchodzimy tylko raz w roku, każdy z nas każdego dnia może podejmować działania, aby wspólnie pracować nad poprawą jakości naszego życia!

Dzień Ziemi na stałe wpisał się do kalendarza uroczystości organizowanych w naszej szkole. W ramach działań podjętych w szkole, uczniowie zostali zapoznani z prezentacjami multimedialnymi, uczyli się piosenek o tematyce ekologicznej ,,Ziemia to wyspa zielona”, ,,Świat w naszych rękach” oraz ,,Zielony dom”. Uczniowie wykonali szereg prac plastycznych przedstawiających jak należy dbać o naszą planetę, jak ważna jest segregacja odpadów oraz jakie niebezpieczeństwa  zagrażają  Ziemi. Z tej okazji przygotowano również tablice informacyjne : ,,Światowy Dzień Ziemi’, ,,Kodeks Młodego ekologa”, ,,Moja Ziemia –Mój Dom”, ,,Ziemia jest w naszych rękach .Dbajmy o Nią każdego dnia”. Obchody Dnia Ziemi w naszej szkole zostały przygotowane pod kierunkiem nauczycieli: p. S. Kuźdub, p. K. Sałek,  p. M. Jurkowskiej i p. K. Stępień.

W dniu 28 kwietnia uczniowie naszej szkoły wzięli również udział w akcji ekologicznej ,,Drzewko za surowce wtórne”. Zbierano makulaturę , plastikowe nakrętki, a także baterie. Dzięki wsparciu Lasów Państwowych, partnera strategicznego akcji, każdy kto wziął udział w akcji otrzymał sadzonki dębu, olchy lub lipy. Akcję w naszej szkole nadzorowały p. A. Pastuszka i p. M.Jurkowska. Dziękujemy za udział i zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach .