W dniu 14 września 2023 r po raz kolejny wzięliśmy udział w  festynie historycznym “Od Prasłowian do Polaków”, na terenie  Archeoparku w Muzeum Przyrody i Techniki. Tegoroczna impreza organizowana  w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, które w 2023 r. odbywają się pod hasłem „Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń”. W tym roku do Muzeum Przyrody i Techniki wybrali się uczniowie klasy 6 szkoły podstawowej z panią Izabelą Sowulą, uczniowie klasy II przysposabiającej do pracy z panią Katarzyną Jaszewską oraz klasy I-II przysposabiającej do pracy wraz z wychowawcą panią Beatą Żurowską.

W trakcie trwania imprezy zostały zaprezentowane różnorodne stanowiska warsztatowe, w których aktywnie braliśmy udział. Poznawaliśmy różne elementy życia codziennego w przeszłości, a chętni uczestniczyli także w grach i zabawach.