Dnia 12 maja 2022 r. w grupach wychowawczych odbył się grill dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Zajęcia miały na celu stworzenie okazji do wzajemnego poznawania się młodzieży oraz stworzenie klimatu wzajemnego zaufania i zrozumienia. Grillowej integracji towarzyszyły gry i zabawy terenowe oraz wesołe piosenki i skoczne przyśpiewki intonowane przez uczestników spotkania. Grillowa atmosfera udzieliła się wszystkim, zarówno wychowankom jak i wychowawcom. Spotkanie minęło w miłej i sympatycznej atmosferze.