Ważne wydarzenia z życia szkoły nagłaśniamy i utrwalamy na fotografiach przy pomocy sprzętu zakupionego w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

(Jasełka 2023)