Komisja socjalna SOSW w Starachowicach informuje czynnych i emerytowanych pracowników o planowanym (trzydniowym) wyjeździe integracyjnym. Wszystkich zainteresowanych prosimy o pilny kontakt w terminie do 22.05.2023. Planowany termin wyjazdu wrzesień/październik 2023 roku.