13 kwietnia 2023 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w uroczystościach rocznicowych Zbrodni Katyńskiej. 83 lata temu, na nieludzkiej ziemi najwyższe władze Związku Sowieckiego (czyli Biuro Polityczne WKP (b)) zdecydowało dokonać jednej z najstraszniejszej zbrodni II wojny światowej.  W ciągu dwóch miesięcy (kwiecień-maj 1940 rok) oddziały NKWD zgładziły około 22 tysięcy polskich patriotów –  oficerów, policjantów, naukowców, duchownych, prawników, lekarzy, nauczycieli i działaczy społecznych. Zginęli od strzału w tył głowy i zostali pogrzebani w zbiorowych mogiłach na terenie dzisiejszej Rosji, Białorusi i Ukrainy (źródło IPN). Wśród nich było około 50 mieszkańców Starachowic i okolic. W intencji zamordowanych odprawiona została msza święta w Kościele pw. Wszystkich Świętych , następnie uczniowie Szkoły Podstawowej numer 2 imienia Jana Pawła II w Starachowicach przedstawili okolicznościowy program artystyczny ,,Prawdy nie można rozstrzelać”. Dalsza część uroczystości odbyła się przy Krzyżu Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu Polski, wysłuchaliśmy przemówień władz Starachowic oraz pani Marii Magdaleny Łodej wnuczki Władysława Słoki – policjanta, który został rozstrzelany w Twerze, a pochowany w Miednoje. Wszyscy przemawiający ponowili apel do młodzieży o pamięć o tej strasznej zbrodni. Na zakończenie obchodów uroczystości odczytano apel poległych, według ceremoniału wojskowego, złożono kwiaty i zapalono znicze. Wszyscy odśpiewali pieśń patriotyczną ,,Pierwsza Brygada”.