20 lutego w naszej szkole odbył się już po raz VIII szkolny konkurs ekologiczno-matematyczny. W turnieju uczestniczyli głównie uczniowie  Szkoły Branżowej. Głównym celem konkursu było kształtowanie postaw proekologicznych, rozwijanie zainteresowań problematyką ochrony środowiska. Uczniowie zmagali się    z testem z wiedzy ekologicznej, rozwiązywali zadania o treści matematyczno-przyrodniczej. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. W celu popularyzacji zagadnień ekologicznych w klasach 1-3  Szkoły Podstawowej przedstawiono prezentację ,,Lekcja ekologii”. Uczniowie wykonywali wiele ćwiczęń interaktywnych z wykorzystaniem aplikacji LearningApps, Wordwall. Wykonano również gazetki :,,BĄDŹ  EKO” i ,,Z EKOLOGIĄ NA TY”.

Organizatorami powyższych działań były: M.Jurkowska, A.Sokół ,A. Michnowska, M.Grudniewska

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy do kolejnych edycji konkursu.