21 grudnia odbył się w naszym Ośrodku konkurs multimedialny. Uczestnikami konkursu byli uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Każda klasa wystawiła dwuosobową reprezentację.

Uczestnicy konkursu rozwiązywali zadania multimedialne o tematyce świątecznej. Uczniowie wyszukiwali różnice na ilustracjach, odgadywali zagadki, rozwiązywali krzyżówki, wykonywali zadania matematyczne.

Reprezentanci i ich klasy zostali nagrodzeni dyplomami i upominkami.

Konkurs zorganizowały p. Katarzyna Jaszewska i p. Monika Słowik.

Celem konkursu było upowszechnianie stosowania podczas zajęć technologii informacyjnej (monitora interaktywnego).