27 marca rozstrzygnięty został konkurs plastyczny pt. „MOJA  WIELKANOC”.

Prace konkursowe wykonali uczniowie zespołów edukacyjno – terapeutycznych.

Wykonane prace były oryginalne, ciekawe i starannie wykonane różnymi technikami plastycznymi.

Wszystkie uczniowie biorący udział w konkursie zostali nagrodzeni. Gratulujemy!

Organizatorzy konkursu:. J. Tomczyk, I. Sowula, W. Szczęsna