Wychowankowie grup wychowawczych w ramach obchodzonego w kwietniu światowego dnia autyzmu, pod kierunkiem p. Aliny Plewińskiej uczestniczyli  w zajęciach promujących otwartość i zrozumienie dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Wychowankowie wycinali niebieskie motyle oraz wykonywali drzewo różnorodności, celem zajęć było poznanie siebie, dostrzeganie cech indywidualnych własnych i najbliższych osób.