W ramach promocji SOSW uczniowie na zajęciach rewalidacyjnych korzystając ze sprzętu pozyskanego w ramach programu „Laboratoria przyszłości” (maszyny do szycia, stacja do klejenia na gorąco) uszyli maskotki „Sowy” z zawieszkami, na których zostało umieszczone logo szkoły oraz informacja do kontaktu z naszą placówką. Maskotki będą wręczane gościom np. podczas dni otwartych Ośrodka, a także dzieciom badanym w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.