Nasi uczniowie nabywają umiejętności tkackich przy pomocy krosien zakupionych w ramach programu Laboratoria Przyszłości.