W dniu 6.06.2023  przekazane zostało naszej szkole odznaczenie pamiątkowe Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Medal „Za Zasługi dla ŚZŻAK”. Kapituła Odznaki Pamiątkowej, działająca przy Zarządzie Głównym ŚZŻAK, przyznała Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu
w Starachowicach to odznaczenie za zasługi w dziedzinie rozpowszechniania wiedzy o Armii Krajowej, a także za działalność edukacyjną i patriotyczną. Ośrodek nasz realizuje wiele działań i projektów patriotycznych, wśród nich „Wrześniowe Spotkania Dzieci i Młodzieży na Wykusie” i wiele innych działań propagujących ducha patriotyzmu wśród młodych ludzi.