W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Branżowej I Stopnia przystąpili do realizacji Ogónopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka. Program realizowany był przez wychowawców, nauczyciela biologii, pielęgniarkę oraz pedagoga szkolnego w klasach siódmych, ósmych oraz klasach Szkoły Branżowej I Stopnia.

Lekcja dotycząca profilaktyki czerniaka realizowana była w tych klasach w ramach godziny z wychowawcą oraz w ramach lekcji biologii. Podczas realizacji tematyki dotyczącej profilaktyki pierwotnej i wtórnej czerniaka nauczyciele chętnie korzystali z udostępnionych materiałów: filmów dla nauczycieli i uczniów, poradnika metodycznego zawierającego scenariusz zajęć, prezentacji multimedialnej, ulotek, plakatów, zdjęć oraz materiałów graficznych ABCDE czerniaka oraz złotych zasad ochrony skóry. Oprócz przeprowadzonych lekcji na korytarzu szkolnym została przygotowana tablica informacyjna zawierająca najistotniejsze informacje na temat czerniaka skóry, a także wskazówki dotyczące profilaktyki tej choroby aby pozostali uczniowie klas młodszych naszej placówki mogli się z nimi zapoznać. Zarówno tablica informacyjna jak i sama tematyka realizowanych lekcji budziła duże zainteresowanie społeczności szkolnej o czym świadczyły liczne pytania uczniów kierowane pod adresem nauczycieli. Dzięki zdobytej wiedzy uczniowie mogą troszczyć się o własne zdrowie, a także mogą stać się ambasadorami akcji w swoich lokalnych środowiskach, zachęcając rodzinę i znajomych do podjęcia niezwykle prostych działań profilaktycznych.

W tym tygodniu obchodzimy XI Ogólnopolski Tydzień Świadomości Czerniaka. Za pośrednictwem tegorocznego hasła Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA”_zwracamy uwagę na konieczność przestrzegania zasad profilaktyki wśród wszystkich dorosłych, bez względu na wiek ,preferencje i wybrany sposób spędzania wolnego czasu na zewnątrz. Zachęcamy do rozwagi i ochrony skóry przed promieniowaniem UV podczas wakacyjnego odpoczynku.

Film XI Ogólnopolskiego Tygodnia Świadomości Czerniaka :