Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wziął udział w realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu,, Posiłek w szkole i w domu”.
Dotacja celowa w ramach programu ,, Posiłek w domu i w szkole” została przeznaczona na doposażenie i poprawę standardu funkcjonowania stołówki i kuchni. Zgodnie z założeniami programu została wzmocniona opiekuńcza funkcja szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłków w trakcie pobytu w szkole. W ramach uzyskanego wsparcia przeprowadzono prace remontowe w pomieszczeniach kuchni i stołówki. Zakupiono meble do stołówki oraz niezbędny sprzęt kuchenny.