Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Starachowicach realizuje program „Laboratoria Przyszłości”. Program ten to nowa inicjatywa, której celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. „Laboratoria Przyszłości” to projekt realizowany przez Ministerstwo Edukacji
i Nauki powstały przy współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ma on na celu stworzenie przyjaznego oraz nowoczesnego środowiska w szkołach podstawowych, które pozwolą na realizację zajęć
w sposób ciekawy i angażujący uczniów do poszerzenia oraz odkrywania nowych zainteresowań.

W skład zakupionego sprzętu wchodzą m.in.:

  • Drukarka 3D wraz z akcesoriami (filamenty)
  • Mikrokontrolery z czujnikami i akcesoriami
  • Sprzęt do rejestracji dźwięku i obrazu (aparat, mikrofony, oświetlenie, gimbal, kolumny, powermikser itp.)
  • Maszyna do szycia
  • Stacje lutownicze z gorącym powietrzem