Od listopada do stycznia roku szkolnego 2023/24 uczniowie klas I-III brali udział w kolejnej edycji programu edukacyjnego pt „Zdrowo jem, więcej wiem”. W ramach projektu podejmowali szereg działań mających na celu uświadomienie  jak ważną rolę dla zdrowia odgrywa sposób odżywiania oraz aktywność fizyczna.

Podczas lekcji „Uczymy się dobrych nawyków żywieniowych” uczniowie wysłuchali opowiadania „Dyzio marzyciel”,  następnie wspólnie analizowali poszczególne elementy piramidy żywieniowej, a na zakończenie wykorzystując materiały dostępne na platformie Lekcja ENTER wykonali różne ćwiczenia interaktywne utrwalające zdobyte wiadomości. Dzieci wykazywały zainteresowanie tematyką zdrowego żywienia, zapamiętały że należy wprowadzać do diety jak najwięcej warzyw i owoców oraz starać się aby jeść jak najmniej cukru.

Kolejnym etapem projektu edukacyjnego był konkurs – „Najlepszy rysunek zdrowego śniadania”. W klasach uczniowie edukacji wczesnoszkolnej wykonali prace plastyczne przedstawiające zdrowe śniadanie. Wykonanie prac poprzedziła rozmowa nauczycieli z dziećmi na temat śniadania jako najważniejszego posiłku w ciągu dnia oraz zdrowych produktów, jakie można jeść na śniadanie. Za wykonane prace dzieci otrzymały odznakę „Super Kucharza”.

Kolejna lekcja przeprowadzona w ramach udziału w projekcie to – „Jesteśmy aktywni jak mieszkańcy Turkusowej planety”. ”. Uczniowie oraz nauczyciele tego dnia ubrali się w kolorze niebieskim. Zajęcia odbywały się na sali gimnastycznej i przebiegały w formie poszczególnych zabaw ruchowych. Celem lekcji było ukazanie dzieciom jak istotne znaczenie ma aktywność fizyczna dla zdrowia i zachęcić do podejmowania zróżnicowanych zabaw ruchowych i sportowych. Nauczyciele  wybrali również ulubione zabawy dzieci i opisali je tworząc „Księgę ulubionych zabaw w szkole”.

W ramach promocji wykonano wystawę prac plastycznych przedstawiających zdrowe śniadanie oraz udostępniono „Księgę ulubionych zabaw”.

Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” realizowali nauczyciele: K. Sałek, M. Więcław, K. Moćko, W. Cieśla oraz S. Dybowska.