Dn. 24.03.2022r odbyło się kolejne z cyklu spotkanie profilaktyczno- edukacyjne dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy z Policjantami z Zespołu do Spraw Profilaktyczno – Społecznych KPP w Starachowicach.

Tematyką spotkania było: ,,Bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania oraz w miejscach publicznych. Przemoc i agresja rówieśnicza’’.

Podczas prelekcji omówione zostały zagadnienia związane z bezpieczeństwem. Przypomniano uczniom zasady ruchu drogowego, jak również korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem i autobusem .

Omówiono właściwe zachowanie w sytuacji spotkania groźnego psa, jak również postępowania w przypadku spotkania osoby obcej. Przekazano cenne informacje jak ustrzec się przed niebezpieczeństwem czy też nieszczęśliwym wypadkiem w miejscu zamieszkania.

Funkcjonariusze omówili zasady korzystania z przejść dla pieszych oraz przypomnieli numery telefonów alarmowych.

Podczas spotkania poruszone były zagadnienia dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu ze szczególnym uwzględnieniem aktywności młodzieży na portalach społecznościowych. Prowadzący przybliżyli uczniom problematykę odpowiedzialności cywilnej i karnej w związku z łamaniem praw autorskich , nieprzestrzeganiem przepisów prawa o ochronie danych osobowych i naruszeniem dóbr osobistych.

W tematyce przemocy i agresji rówieśniczej został poruszony temat odpowiedzialności prawnej za stosowanie przemocy wobec rówieśników oraz jak radzić sobie z agresją fizyczną i słowną.

Funkcjonariusze poinformowali młodzież , jakie zachowania są niezgodne z prawem. Ostrzegli również przed skutkami stosowania przemocy rówieśniczej, oraz wyjaśnili na czym ona polega i jakie są jej konsekwencje.