Dn. 9.06.2022r odbyło się kolejne z cyklu spotkanie profilaktyczno- edukacyjne  dla uczniów zespołów edukacyjno – terapeutycznych kl. I-V Szkoły Podstawowej z Policjantami z Zespołu do Spraw Profilaktyczno – Społecznych KPP w Starachowicach. Spotkanie odbyło się pod hasłem: ,, Bezpieczne wakacje’’. Celem przedwakacyjnej wizyty mundurowych było przedstawienie dzieciom szeroko rozumianych zasad bezpieczeństwa  oraz rozwinięcie postaw umożliwiających unikanie, zapobieganie i pokonywanie niebezpieczeństw.

Na spotkaniu omówiono dzieciom zasady szeroko rozumianego bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem okresu wakacji. Wakacje to okres, w którym znajdujemy czas na zabawę, odpoczynek i drobne szaleństwa. W tym czasie bierzemy udział w różnych przygodach, wyjazdach
i wycieczkach. Dlatego omówione zostały zasady bezpieczeństwa nad wodą, utrwalono zasady poruszania się na drodze i właściwego przechodzenia przez jezdnię, jak bezpiecznie i prawidłowo jeździć rowerem, oraz jak zachować bezpieczeństwo w domu podczas nieobecności rodziców. Ponadto przypomniano jakie zagrożenia mogą płynąć z rozmowy z nieznajomymi osobami i kogo należy powiadomić , gdy zostanie się skrzywdzonym przez osobę dorosłą. Policjanci starali się uświadomić dzieciom, że przestrzeganie określonych reguł i zachowanie zdrowego rozsądku w trakcie dni wolnych od szkoły nie wykluczy, ale pozwoli ograniczyć ryzyko przykrych niespodzianek.

Spotkanie z Policjantami odbyło się w przyjaznej i miłej atmosferze. Widniejące na twarzach dzieci uśmiechy mogły świadczyć o dobrej zabawie połączonej z utrwaleniem zasad szeroko rozumianego tematu bezpieczeństwa.