Dn.9.05.2024r w naszej Placówce  odbyło się kolejne spotkanie profilaktyczno – edukacyjne dla uczniów Szkoły Branżowej z Policjantem z Zespołu do Spraw Profilaktyczno – Społecznych Komendy Powiatowej Policji  w Starachowicach. Spotkanie odbyło się pod hasłem:

,, Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zachowania podczas kontroli drogowej. Odpowiedzialność karna osób pełnoletnich za popełnione wykroczenia drogowe, przyczyny zdarzeń drogowych’’.

Tematyka wykroczeń drogowych jest bardzo szeroka. Dotyczy przede wszystkim różnorodnych zachowań uczestników ruchu, takich jak: przekroczenie prędkości, brawura kierowców, czy też używanie telefonu komórkowego podczas jazdy, ale również podczas poruszania się po jezdni. Jednak to nie wszystko – kodeks wykroczeń drogowych obejmuje także bardziej subtelne aspekty, takie jak zaniedbanie obowiązków pieszych czy rowerzystów.

Niezmiennym pozostaje fakt, że przede wszystkim bezpieczeństwo zależy od samych uczestników ruchu drogowego. Lekceważenie przepisów, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, a często kompletny brak wyobraźni prowadzi do wypadków drogowych, szczególnie tych najtragiczniejszych w skutkach. Pamiętajmy, że nie jesteśmy sami na drodze i to my głównie decydujemy o wielu czynnikach w trakcie jazdy, które sprawiają to, że jedziemy bezpiecznie lub stwarzamy zagrożenie.

             Podczas spotkania Funkcjonariusz w sposób bardzo ciekawy przedstawił młodzieży najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych, wynikające głównie z nadmiernej prędkości, brawury, czy też jeździe pod wpływem alkoholu. Zwrócił uwagę na bezpieczeństwo pieszych na drodze, szczególnie na używanie przez nich elementów odblaskowych. Omówił zasady poruszania się rowerem czy  hulajnogą elektryczną. Wyjaśnił również o konsekwencjach karnych wynikających z popełniania przestępstw i wykroczeń drogowych.

     Pamiętajmy że  świadoma edukacja dzieci i młodzieży pozwoli zapobiec sytuacjom niebezpiecznym jak również konsekwencjom karnym wynikającym z popełniania przestępstw i wykroczeń drogowych.