Dn.09.11.2023r w naszej Placówce  odbyło się spotkanie profilaktyczno – edukacyjne dla uczniów zespołów edukacyjno – terapeutycznych kl. V-VIII Szkoły Podstawowej z Policjantem z Zespołu do Spraw Profilaktyczno – Społecznych Komendy Powiatowej Policji  w Starachowicach. Spotkanie odbyło się pod hasłem: ,, Granice wirtualnej wolności- cyberprzemoc. Przemoc fizyczna i psychiczna w środowisku szkolnym’’.

Celem spotkania była pogadanka na temat rodzajów przemocy występujących w środowisku szkolnym oraz w Internecie i jej konsekwencji prawnych.

Uczniowie dowiedzieli się, czym są przemoc fizyczna i psychiczna oraz jak postępować gdy jesteśmy ich świadkami. Policjant przypomniał wszystkim o bezwzględnym stosowaniu się do zasad i norm regulujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali słów Policjanta, a następnie zadawali pytania, na które funkcjonariusz udzielał wyczerpujących odpowiedzi.

Policjant przybliżył uczniom również zagadnienie związane z zachowaniem agresywnym oraz bezpieczeństwem w szkole i w domu.     Tematem była odpowiedzialność prawna nieletnich oraz zasady zachowania się panujące w szkole i poza nią. Funkcjonariusz policji uwrażliwił uczniów na zagrożenia oraz ewentualne skutki prawne, będące wynikiem niewłaściwego korzystania z Internetu, telefonów komórkowych oraz stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej. Funkcjonariusz podkreślił iż  zjawisko cyberprzemocy, może wyrządzić ogromne szkody. Przemoc ta jest szczególnie dotkliwa, ponieważ kompromitujące materiały, ukradkiem zrobione zdjęcia, nagrane na telefon komórkowy filmiki docierają za pomocą sieci w krótkim czasie do wielu osób. Mundurowy radził, co robić żeby nie zostać ofiarą cyberprzemocy, jak postąpić będąc świadkiem takiej formy przemocy oraz gdzie szukać pomocy, gdy staniemy się ofiarą agresji w sieci.

Mundurowy zachęcał do społecznego zaangażowania i pomocy pokrzywdzonym oraz zgłaszania do wychowawców, nauczycieli czy na policję wszystkich zaobserwowanych przejawów agresji.

Mam nadzieję że swoista lekcja prawa pozytywnie wpłynie na zachowanie uczniów w szkole i poza placówką np. w busie szkolnym, podczas przerw i w domu. Fachowe przeprowadzenie zajęć przez specjalistę w dużym stopniu przyczyni się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród uczniów oraz głęboko w to wierzę, że pozytywnie wpłynie na zachowanie dzieci w szkole i poza nią.

Spotkanie zorganizowała : Wioletta Szczęsna