Dn. 20.04.2022r. zorganizowano kolejne z cyklu spotkanie profilaktyczno –  edukacyjne  tym razem dla uczniów Szkoły Branżowej
z Policjantami z Zespołu do Spraw Profilaktyczno – Społecznych  KPP w Starachowicach. Spotkanie odbyło się pod hasłem: ,, Hejt , cyberprzemoc
i mowa nienawiści ’’.

Głównym celem spotkania było zwiększenie świadomości młodzieży w kwestii zagrożeń internetowych . Szczegółowo zostało omówione zachowanie związane z cyberprzemocą , oraz tematyką hejtu i mowy nienawiści. Uświadomiono młodzieży czym jest hejt oraz w jaki sposób zjawisko to narusza prawa człowieka.

Funkcjonariusze poinformowali uczniów o konsekwencji hejtu w Internecie, odpowiedzialności karnej oraz  udzielili wskazówek gdzie szukać pomocy w momencie stania się ofiarą  takiego zachowania. Mundurowi wytłumaczyli , że przestępstwa związane z nienawiścią, to szczególny rodzaj przestępczości , którego ofiarami padają osoby z uwagi na ich niezbywalne i charakterystyczne cechy, takie jak: rasa, narodowość, pochodzenie etniczne, język, kolor skóry, religia, płeć, wiek, czy orientacja seksualna. Na spotkaniu przypomniano kwestie dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Omówiono skutki jakie mogą przynieść zamieszczane zdjęcia czy filmy w Internecie oraz podkreślono kwestie braku anonimowości  w sieci. Przekazano  również konsekwencje wynikające z wyśmiewania i oczerniania , poniżania i innych nagannych zachowań w Internecie.

Uczniowie podczas spotkania chętnie i aktywnie uczestniczyli w dyskusji zadając pytania, na które policjanci starali się udzielić jak najbardziej wyczerpujących odpowiedzi. Spotkanie odbyło się w miłej i przyjaznej atmosferze.