Dn. 15.11.2022r. odbyło się spotkanie profilaktyczno – edukacyjne dla uczniów kl. IV-VIII  Szkoły Podstawowej z Policjantami z Zespołu do Spraw Profilaktyczno- Społecznych KPP w Starachowicach.

Spotkanie odbyło się pod hasłem : ,,Przestrzeganie prawa obowiązkiem każdego obywatela. Cyberprzemoc’’. Celem spotkania było uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu , zapoznanie ich z zasadami bezpieczeństwa oraz kształtowanie postawy moralnej i społecznej młodego człowieka.

Podczas przeprowadzonej pogadanki Policjanci zwrócili szczególną uwagę  na pojęcia z zakresu odpowiedzialności prawnej nieletnich w tym pojęcie demoralizacji czynu karalnego oraz środków wychowawczych które sąd rodzinny może zastosować wobec osoby nieletniej. Wskazano na czyny karalne, przestępstwa i wykroczenia popełniane przez młodych ludzi z użyciem agresji i przemocy. Funkcjonariusze przestrzegali przed konsekwencjami negatywnych zachowań.  Spotkanie było również doskonałą okazją przypomnienia zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Omówiono korzyści jak i zagrożenia wynikające z użytkowania komputera i Internetu. Przestrzegali uczniów przed konsekwencjami wynikającymi z popełnienia czynów zabronionych za pomocą środków przekazu. W trakcie spotkania uczniowie obejrzeli filmik edukacyjny dotyczący tematu cyberprzemocy. Na podstawie przedstawionego filmiku wypracowano bezpieczny model korzystania z Internetu.

Funkcjonariusze przestrzegali również przed nadmierną ufnością w stosunku do osób poznanych w wirtualnym świecie. Mówili o treściach negatywnie wpływających na psychikę młodego człowieka, o przemocy i brutalności w grach komputerowych. Przestrzegali również przed nadmiernym korzystaniem z komputera, który może prowadzić do uzależnienia.

Podczas prelekcji omówiono tematykę związaną z zabezpieczeniem dostępu do swoich kont na portalach społecznościowych oraz poczty w celu zapobiegania włamaniom i ochroną swoich danych osobowych. Poinformowano gdzie ofiary lub świadkowie cyberprzemocy powinni szukać wsparcia – z kim mogą porozmawiać i do kogo się zwrócić o pomoc.

Wierzymy , że przeprowadzona prelekcja w dużym stopniu przyczyni się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród uczniów oraz pozytywnie wpłynie na zachowanie dzieci w szkole i poza nią. Serdecznie dziękuje przedstawicielom policji za wizytę w naszej placówce szkolnej.

Wioletta Szczęsna