26.01.2024 roku wychowankowie grup wychowawczych wzięli udział w wyjątkowej uroczystości zorganizowanej w 10 rocznicę śmierci Zdzisława Rachtana ps. „Halny”, żołnierza oddziałów partyzanckich ziemi świętokrzyskiej. Wiceprezes Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury – Nurt”, druhna Anna Skibińska przybliżyła zebranym sylwetki partyzantów w kilku wojennych historiach. Artystyczną oprawę stworzył pan Artur Biniek, który swoimi pieśniami wprowadził wszystkich obecnych w nastrój zadumy i nostalgii.

Przy ławeczce „Halnego” spotkali się harcerze, przedstawiciele klasy mundurowej, sympatycy Środowiska świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich oraz mieszkańcy Starachowic, którzy przyszli oddać cześć lokalnym bohaterom.

Nasi wychowankowie godnie reprezentowali całą społeczność szkolną podczas tego spotkania, poszerzając jednocześnie wiedzę oraz kształtując umiejętności społeczne.