Dnia 16.01.2023r. nasz Ośrodek odwiedził gość: pan leśniczy Stefan Dryka. Celem zajęć było uświadomienie dzieciom ogromnego znaczenia lasów – gospodarczego, społecznego i przyrodniczego. Pokazanie jak poszczególne elementy przyrody oddziałują wzajemnie na siebie. Przekazanie uczniom, iż leśnicy są świadomi, jak wielkie znaczenie ma zachowanie możliwie dużej różnorodności biologicznej polskich lasów.

W trakcie spotkania z dziećmi pan Stefan zaprezentował dzieciom mundur leśnika, zapoznał dzieci z pracą leśnika i środowiskiem lasu.
Z wykorzystaniem plansz przedstawił również informacje o przyrodzie polskiej i zakresie działalności Lasów Państwowych.

Uczniowie chętnie odpowiadali na stawiane im pytania oraz sami zadawali wiele pytań dotyczących przyrody i pracy w lesie, na które otrzymały wyczerpujące odpowiedzi. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, a wysłuchane ciekawostki i wiadomości poszerzyły wiedzę przyrodniczą dzieci.

Organizatorzy spotkania: p. Alina Plewińska, p. Agnieszka Sokół