Dn. 17.03.2022r odbyło się kolejne z cyklu spotkanie profilaktyczno – edukacyjne dla uczniów kl. IV-VIII Szkoły Podstawowej z Policjantami z Zespołu do Spraw Profilaktyczno – Społecznych KPP w Starachowicach.

Tematyką spotkania były: ,,Zagrożenia wynikające z uzależnień i ich konsekwencje’’.

Celem spotkania dla młodzieży było m.in. uświadomienie zagrożeń jakie niosą alkoholizm, nikotynizm, narkomania na rozwój młodego człowieka oraz kształtowanie zdrowego i wolnego od uzależnień  trybu życia. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się na temat szkodliwości środków uzależniających :narkotyków, dopalaczy oraz ich wpływu na organizm człowieka.

Podczas prelekcji przekazano uczniom jak szkodliwe i niebezpieczne są środki psychoaktywne. Poruszono również tematykę konsekwencji prawnych i szkodliwości palenia, jak również picia alkoholu oraz zażywania narkotyków i dopalaczy przez młodzież. Zachęcano do kształtowania  wśród młodych ludzi zdolności do dokonywania właściwych wyborów.

Przeprowadzona pogadanka w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień będzie stanowić impuls do kształtowania postawy moralnej i społecznej młodego człowieka.

Spotkanie z udziałem Funkcjonariuszy w dużym stopniu przyczyniło się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych oraz pozytywnego wpływu na zachowanie uczniów w szkole i poza nią.