Dn. 18.01.2024r w naszej Placówce  odbyło się spotkanie profilaktyczno – edukacyjne dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy  z Policjantem
z Zespołu do Spraw Profilaktyczno – Społecznych Komendy Powiatowej Policji  w Starachowicach. Spotkanie odbyło się pod hasłem:

,, Profilaktyka antynikotynowa i antyalkoholowa- zachowaj trzeźwy umysł’’.

Podczas prelekcji zostały poruszone zagadnienia dotyczące: nadużywania alkoholu oraz nikotyny.

W obecnych czasach w społeczeństwie coraz częściej pojawiają się przypadki osób młodych będących ofiarami różnego rodzaju uzależnień
i zagrożeń. Policjant  uświadomić młodzieży skalę tego problemu oraz sposoby przeciwdziałania.  Podczas prelekcji uświadomiono młodzieży jak ważna jest profilaktyka, czyli działania mające na celu zapobieganie niepożądanym zjawiskom i procesom oraz przeciwdziałanie w zakresie różnych zachowań ryzykownych. Podczas zajęć skoncentrowano się na szeroko pojętej profilaktyce uzależnień. Prowadzący przekazał uczniom wiedzę na temat szkodliwości środków uzależniających: alkoholu oraz nikotyny oraz ich wpływu na organizm człowieka.

Mam nadzieję, że spotkanie pozytywnie wpłynie na bezpieczne zachowania uczniów w szkole oraz poza nią.