Dn.16.04.2024r w naszej Placówce odbyło się spotkanie dla uczniów zespołów edukacyjno – terapeutycznych kl. I-VIII Szkoły Podstawowej ze Strażakami  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach. Spotkanie odbyło się pod hasłem: ,,Zawód Strażak- umundurowanie, okoliczności wzywania straży pożarnej, informacje niezbędne przy zgłaszaniu pożaru, sprzęty ratownicze’’.

          Głównym celem spotkania było poszerzenie wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat wykonywania zawodu strażaka oraz jak zachowywać się w sytuacjach zagrożenia.

Podczas pogadanki uczniowie mieli okazję poznać specyfikę pracy strażaków m.in. umundurowanie strażackie tj. mundur, hełm strażacki, butle z tlenem i czujnikiem ruchu, który rejestruje strażaka w czasie akcji i informuje , gdy zagrożone jest jego życie , oraz niektóre sprzęty jakimi dysponują.

W trakcie spotkania strażacy przybliżyli uczniom, na czym polega praca strażaka i przekazali cenne wskazówki, jak bezpiecznie zachować się w czasie burzy, wypadku, czy pożaru. Utrwalono numery alarmowe 998 i 112 oraz zapoznano się z informacjami  w jakich okolicznościach należy wezwać straż pożarną. Okazało się, że praca strażaków nie ogranicza się wyłącznie do gaszenia pożarów. Straż pożarna pomaga ludziom podczas wypadków samochodowych i powodzi oraz prowadzi wiele innych działań, które służą ludziom i ich bezpieczeństwu. Interwencje te są bardzo niebezpieczne i wymagają niecodziennej odwagi. Podczas spotkania strażacy uświadomili dzieciom jak zachowywać się w sytuacji zagrożenia oraz jak powiadomić służby ratownicze i udzielać pierwszej pomocy. 

Podczas spotkania  strażacy zademonstrowali udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym. Spotkanie ze Strażą Pożarną bardzo spodobało się dzieciom. Wśród dzieci znalazło się sporo ochotników, którzy w przyszłości chcieliby zasilać szeregi straży pożarnej, gasić pożary i pomagać ludziom w potrzebie.

Serdecznie dziękuje naszym gościom za wizytę  w naszej Placówce.

Wioletta Szczęsna