Członkowie samorządu grup wychowawczych wraz z opiekunem udali się pod tablice upamiętniające poległych w czasie wojny świętokrzyskich partyzantów. Wychowankowie zapalili symboliczny znicz oraz uczcili poległych chwilą ciszy i zadumy. Pamięć o lokalnych bohaterach rozwija tożsamość narodową wychowanków, wspiera kształtowanie postaw oraz uwrażliwia. Dzięki takim chwilom polegli pozostają żywi w pamięci młodego pokolenia.