W związku z przypadającym 02.04 Światowym Dniem Autyzmu, wychowankowie grup wychowawczych uczestniczyli w zajęciach tematycznych. Wspólnie obejrzeli prezentację multimedialną wprowadzającą w zagadnienie i definiującą czym jest autyzm i  jakie są jego symptomy.  Wskazano i omówiono charakterystyczne zachowania jakie przejawiają osoby dotknięte zaburzeniem oraz podkreślono istotę postawy tolerancji i akceptacji wobec innych.

Wychowankowie mieli także okazję doświadczyć jak osoby autystyczne odbierają otaczający świat poprzez ćwiczenia sensoryczne rozwijające zmysł dotyku. Kolejnym elementem zajęć było wykonanie pracy plastycznej – kolorowanie niebieskich motyli jako symbolu Dnia Autyzmu. Zajęcia zostały zorganizowane przez przez p. A. Plewińską oraz S. Dybowską.