W dniu 22 marca obchodziliśmy w naszej szkole po raz kolejny Światowy Dzień Wody. Hasło przewodnie Światowego Dnia Wody 2022 brzmi „Wody podziemne – uczynienie niewidzialnego widocznym”. Wody podziemne odgrywają kluczową rolę w systemie wodnym świata o czym dowiedzieli się uczniowie na zajęciach przygotowanych przez nauczycieli.

W ramach działań podjętych w szkole uczniowie wzięli udział w konkursie przygotowanym przez p. Monika Jurkowska oraz  p. Katarzyna Sałek. pod hasłem   „ Oszczędzaj wodę , dbaj o przyrodę”, wykonując samodzielnie i pod kierunkiem  nauczycieli prace plastyczne promujące oszczędzanie wody.

Odbyły się również lekcje  z użyciem monitorów interaktywnych  o tematyce „Oszczędzaj wodę dbaj o przyrodę”. Uczniowie obejrzeli przygotowane dla nich prezentacje multimedialne. Zapoznali się z ulotkami przygotowanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w  Starachowicach, dotyczącymi  sposobów oszczędzania wody oraz sposobów dbania o system kanalizacji. PWiK  było głównym sponsorem konkursu.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce- Małgorzata Bąk

II miejsce – Katarzyna Głowacka

III miejsce – Mikołaj Kowalski

Wszystkim uczestnikom dziękujemy, gratulujemy postawy proekologicznej i zachęcamy  uczestnictwa w kolejnych projektach.

Radość z wygranej była ogromna , co odzwierciedliła w swojej kolejnej pracy pozakonkursowej Małgosi Bąk.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację Światowego Dnia Wody ,a w

szczególności uczniom naszego Ośrodka,  którzy tak chętnie angażują się i realizują powierzone

im zadania. Efekty pracy naszych uczniów przedstawia galeria zdjęć.